Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí
Persones > Formació > Garantia Juvenil

Què és Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

Quin és l'objectiu de la Garantia Juvenil?

Garantir que els joves menors de 25 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.

Col·lectiu

 • Joves més grans de 16 anys i menors de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil o Joves de més de 16 anys i menys de 30.

  Requisits

 • Actualment no estar treballant
 • Actualment no rebre cap acció formativa ni educativa
 • Estar interessat en participar activament en les propostes que es plategin des de la Garantia Juvenil.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea, o tenir autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

  Informació, assessorament i inscripcions

  Més informació aquí ...

  Si estàs registrat al Sistema de Garantia Juvenil l’IMO t’ofereix les següents accions


  GarantiaJuvenil

  NomIniciHores

  Joves per l'Ocupació

  Fem Ocupacio per a Joves

  PROGRAMA INTEGRAL 2015