L'eina que presentem a continuació permet avaluar, amb un senzill qüestionari, el nivell d'assoliment de les competències: "Resistència a la pressió. Autocontrol", "Orientació al Client. Relació interpersonal" i "Organització i Planificació". A més, facilitarà recomanacions per a millorar en el seu desenvolupament.

Accés per a professionals

Resistència a la pressió. Autocontrol

Habilitat per a seguir actuant amb eficàcia en situacions de pressió de temps i desacord, oposició i diversitat. És la capacitat de respondre i treballar amb un alt rendiment en situacions de molta exigència.

Suposa la capacitat de controlar les emocions personals i les reaccions negatives davant de provocacions, oposició i hostilitat dels altres quan es treballa en condicions d’estrès.

Fes el test!

Orientació al client. Relació interpersonal

Capacitat d’identificar les necessitats i expectatives de les persones que s’adrecen a nosaltres.

Suposa la capacitat d'actuar per establir i mantenir relacions cordials, recíproques i càlides, o xarxes de contacte amb diferents persones.

Fes el test!

Organització i planificació

Capacitat d'establir eficaçment els objectius, metes i prioritats d'una tasca/àrea/projecte, definint l'acció, els terminis i els recursos necessaris.

Inclou la instrumentació de mecanismes de seguiment i verificació de la informació.

Fes el test!