Resistència a la pressió. Autocontrol

 1. 1.- En períodes de molta feina i exigència a nivell professional:

 2. 2.- Davant de pensaments que em preocupen...

 3. 3.- Què faig quan em sento pressionat/da per les circumstàncies o pel/per la meu/va cap a l'hora de finalitzar una tasca?

 4. 4.- Què faig quan a la feina estic molt enfeinat/da i concentrat/da, i em demanen alguna cosa?

 5. 5.- Quan pel meu/la meva cap em demana que faci alguna cosa urgent...

 6. 6.- Quan m'assignen una tasca difícil en volum de feina i amb límit de temps...

 7. 7.- Davant de canvis imprevistos en la meva feina...

 8. 8.- Analitzo les meves errades i els aspectes a millorar?

 9. 9.- Quan em trobo en una situació de tensió a la feina, perdo el control i això afecta el meu estat d'ànim?

 10. 10.- Quan em trobo en una situació de tensió a la feina, hi penso tot el dia, fins i tot després de la jornada laboral?

 11. 11.- Quan sé que tinc la raó en alguna cosa, intento dialogar i mostrar arguments als meus interlocutors per tal de convèncer-los?

 12. 12.- Quan sé que tinc raó en alguna cosa, desitjo que s'imposi la meva opinió?

 13. 13.- Si la meva feina és constantment qüestionada per un/a superior, sóc capaç de raonar i expressar el meu malestar correctament i oberta?

 14. 14.- Quan em comunico amb altres persones, sóc empàtic/a i penso i actuo adaptant-me a la persona amb qui parlo?