A continuació es presenten els documents que facilitaran l’ús dels qüestionaris d’avaluació per competències.